دوره زبان آلمانی A1.1 B

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$400000 تومان
شروع کنید
یا

A1.1B

مدرس خانم علی پور

ترم 2 کتاب Menschen A1.1

روزهای فرد ساعت 20:00 الی 21:30

طول دوره : 23 ساعت

[course_content]