دوره زبان آلمانی B1.1 A

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$400000 تومان
شروع کنید
یا

B1.1 A

مدرس آقای موسوی

ترم 1 کتاب Menschen B1.1

روزهای فرد ساعت 19:30 الی 21:00

طول دوره : 23 ساعت

شروع دوره : 1400/08/06