دوره زبان انگلیسی Int3

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$200000 تومان
شروع کنید
یا

Int3

مدرس آقای قاطع البحر

ترم 2کتاب Top Notch Fundamental A

روزهای یکشنبه سشنبه ها ساعت 18:00 الی 20:00

طول دوره : 12 ساعت

[course_content]